Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen


In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, zijn deze Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen van toepassing op de door Stickers & More uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Stickers & More cadeaubon, aanvaardt u deze Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


Artikel 16. Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen

16.1 Deze Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen zijn van toepassing op alle door Stickers & More uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronisch als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk te noemen als: "Cadeaubonnen") die worden verkocht door Stickers & More en door Stickers & More aangewezen derde partijen.

16.2 Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummerieke en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt er geen vergoeding plaats.
Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Stickers & More te worden verstrekt.
Stickers & More behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van een elektronische cadeaubon de e-mail die door Stickers & More of een door Stickers & More aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Stickers & More te overleggen.

16.3 Om een cadeaubon te gebruiken, dient u de door u geselecteerde producten in uw "winkelwagen" te plaatsen. Tijdens het betaalproces kunt u de code invullen en zal het tegoed worden afgetrokken van het totaalbedrag van de producten.

16.4 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubonnen of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

16.5 Cadeaubonnen uitgegeven door Stickers & More en/of door Stickers & More aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.stickers-and-more.nl.

16.6 De cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor bestellingen buiten de webshop van Stickers & More om.

16.7 Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

16.8 Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

16.9 De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon heeft plaatsgevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon. 

16.10 Van de reeds gebruikte cadeaubonnen is alle informatie mbt. de code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de Stickers & More website.

16.11 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

16.12 In geval Stickers & More op basis van artikel 6 van de Algemene Voorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde en de betaling van deze bestelling heeft plaatsgevonden met één of meerdere cadeabon(nen), zal de terugbetaling tevens in één of meerdere cadeaubonnen worden voldaan. In dit geval treed artikel 16.8 in werking.

16.13 Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

16.14 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

16.15 Het is niet toegestaan cadeaubonnen, op welke wijze ook, te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

16.16 Deze Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Aanvullende Voorwaarden Cadeaubonnen.

16.17 Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal één kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

16.18 Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen? Laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via het contactformulier. Stickers & More zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.


Versie 1.0
Laatste wijziging: 01-07-2014